Onko webhotelli tietoturvariski?


Olemme kuluneen vuoden aikana korvanneet kaikkien asiakkaidemme webhotellit paremmalla, tietoturvallisemmalla ja tehokkaammalla vps-palvelinteknologialla.

Miksi päädyimme tällaiseen ratkaisuun? 

Webhotellihan on palveluntarjoajan kannalta erittäin huokea tapa tuottaa asiakkaalle verkkosivusto. Se on moninkerroin halvempi kuin asiakkaalle virtuaalipalvelimen avulla toteutettu verkkosivusto. Asiakkaalle se lisäksi näyttäytyy hintansa vuoksi houkuttelevana vaihtoehtona.

Kerron tässä artikkelissa, miksi asiakkaan ei kannattaisi hankkia yritykselleen webhotellista sivustoa, vaan sijoittaa hieman enemmän ja hankkia verkkosivustoaan varten vps -palvelin.

Näiden kahden tekniikan keskeiset erot on syytä tuntea, jotta niiden vertailu onnistuu.

Webhotelliteknologia

Webhotelliteknologiassa samalle palvelimelle on sijoitettu eri asiakkaiden verkkosivustoja eri kansioihin ja ne käyttävät samaa verkkoyhteyttä ja samoja resursseja. Palvelinohjelmisto ohjaa verkkotunnuksen liikenteen  oikeaan kansioon verkkotunnuksen avulla. Tämä teknologia altistaa verkkosivuston muiden asiakkaiden toiminnalle ja erilaisille hyökkäyksille.

vps -palvelinteknologia (virtuaalipalvelimet)

vps -palvelimella toteutetut verkkosivut sijaitsevat kukin omilla virtuaalipalvelimillaan, jolloin  ne on eristetty toisistaan. Niillä on kullakin käytössään omat resurssit, eivätkä ne jaa resursseja toisten verkkosivujen kanssa niin kuin webhotellit. vps-palvelimet ovat moninverroin tietoturvallisempia, luotettavampia, nopeampia ja tehokkaampia kuin webhotellit. Ne ovat palveluntarjoajille webhotelleja kalliimpia toteuttaa.

webhotelli on oikeastaan harhaanjohtava nimitys. Hotellin sijasta pitäisi puhua saman asunnon jakamisesta. Webhotelli on kuin soluasunto, jossa jaetaan yhteinen keittiö ja wc/kylpyhuone. Joskus voi olla ruuhkaa yhteiseen wc/kylpyhuoneeseen tai keittiön jääkaappi on täynnä jonkun muun tavaroita. Joskus jonkun asukkaan huoneesta kuuluva melu haittaa toisia asukkaita. Tietoturva, tehokkuus ja yksityisyys eivät ole ykkösprioriteettejä webhotelleissa vaan halpa hinta..

vps-palvelin taas muistuttaa kerrostalohuoneistoa, joka on paremmin eristetty muista huoneistoista. Isännöitsijä ja kiinteistöhuolto pitää huolta, että rakennus on kunnossa ja järjestyssääntöjä noudatetaan. Yksityisyys, tietoturva ja käytettävissä olevat resurssit ovat vps-palvelimissa aivan eri luokkaa kuin webhotelleissa.

Webhotellien tietoturva

Webhotellin sivustojen keskenään jakama yhteinen muisti on tietoturvan kannalta erittäin iso riski  ja yhteinen tallennustila toinen. Mikäli jonkin asiakkaan sivustolle päästään murtautumaan, on sitä kautta reitti mahdollista muidenkin asiakkaiden sivustoihin. Webhotelliteknologia on tietoturvan kannalta haavoittuva. Vaikka riskejä voidaan pienentää käyttämällä tiettyjä teknologioita, ei niitä voida poistaa.

Virtuaalipalvelimet on paremmin eristetty toisistaan. Niiden muistialueet on eristetty toisistaan samoin tallennustila. Vaikka yhteen virtuaalikoneeseen päästäisiin murtautumaan, ei se tarjoa reittiä toisiin virtuaalikoneisiin.

Web- hotellit eivät nykymaailmassa enää täytä tietoturvalle asettamiamme vaatimuksia eivätkä myöskään asiakkaiden kannalta siten ole suositeltavia.

sisään Artikkeli
EU:n uusi tietoturvadirektiivi voi koskea sinunkin yritystäsi