Avaimet käteen palvelu
Lisäarvoa palvelinliiketoimintaan

Myymme Palvelua ei palvelinta.

Jätä palvelimen, sen ohjelmistojen ja tietoturvan ylläpito meille ja voit keskittyä liiketoimintaasi. Olet sitten verkossa toimivan palvelun kehittäjä, www-sivujen suunnittelija ja toteuttaja tai  loppukäyttäjä eli yritys, joka tarvitsee verkkopalvelun. Kehittäjille on oma kumppanuusohjelma etuineen.

Palvelu sisältää:

  • Asiakkaan ja hänen liiketoimintansa tarpeiden mukaisesti suunnitellun ja toteutetun palvelun. Asennamme palvelimelle asiakkaan tarvitsemat ohjelmistot ja ylläpidämme niitä. Avaimet käteen palvelu.
  • Avustamisen palvelun käyttöönotossa. Mikäli palvelin on erityiskäyttöön tarkoitettu – kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä tai internetradio – asiakkaan käytössä on ohjelmiston tukipalvelut. Tarjolla on esimerkiksi opastusta, koulutusta, käyttöohjeita ja opetusvideoita.
  • Asiakkaan ja hänen liiketoimintansa huomioonottavan henkilökohtaisen tuen
  • Käyttöjärjestelmän ja palve​limen ohjelmistojen ylläpidon ja verkkotunnuksen ylläpidon.
  • Testattua tehoa VPS–palvelimella. Palvelimessa et jaa palvelinresursseja muiden asiakkaiden kanssa samalla tavoin kuin esimerkiksi web -hotelleissa. Tehoa on riittävästi.
  • Palvelimien resurssien riittävyyden monitoroinnin ja tarvittaessa resurssien kasvattamisen lisääntyvää tarvetta vastaavaksi. Skaalautuvat b2b palvelut.
  • Tehostettua tietoturvan ylläpitoa. Palvelinohjelmistojen säännöllisen ylläpidon, palomuurin ja tietomurtojen estojärjestelmän (IPS), tietoturva-aukkojen säännöllisen skannauksen. Palvelimien tietoturvaa valvoo 24/7 automaattisesti tietoturvan hallintajärjestelmä (SIEM)
  • Automaattisen varmuuskopionnin
sisään Artikkeli
www -sivuston suunnittelu ja toteutus
Asiakaslähtöinen tapa toteuttaa hyvä sivusto