Hyvän sivuston hyvä ulkoasu

Hyvä sivusto

Edellisessä julkaisussa kerroimme  listan ylemmän tason asioita, 
jotka pitää olla kunnossa, jotta sivusto olisi hyvä.

Listasta oli tarkoituksella jätetty pois ulkoasuun ja rakenteeseen eli 
käyttöliittymään liittyvät asiat pois. 

Ensin piti vastata kysymyksiin miksi?, mitä? ja 
vasta viimeksi tulee kysymys miten? Miten sivusto toteutetaan? 

Miksi?

Ensin pitää siis vastata kysymykseen, miksi sivusto on olemassa? 
Mikä on sen tarkoitus? Ketkä ovat sen käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät? Ketkä ovat asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita? Keiden haluamme käyvän sivustolla?

Yrittäjä tai yrityksen edustaja tuntee parhaiten asiakaskuntansa ja hänellä on visio, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja kuinka heidät voisi saavuttaa.

Onko sivusto tarkoitettu tietylle ammattiryhmälle? Vai tietyn ikäisille ihmisille?
Onko käyttäjäkunnassa ihmisiä, joilla on jokin rajoite, joka pitää ottaa huomioon?

Onko asiakkaissa paljon ihmisiä, jotka on näkövammaisia?  Niin - luit aivan oikein: sokeita tai näkökyvyltään rajoittuneita. Entäpä ihmiset, joilla on 
lukihäiriö tai jokin muu este, joka vaatii huomioimista?

Mikäli sivuston kuvalla on jokin informaatiomerkitys, niin ruudunlukija lukee kuvaan liitetyn alt-tekstin näkövammaiselle. Näin näkövammainenkin "näkee" kuvan Hyvä teksti on lyhyt ja selkeä, ja se kertoo kuvasta olennaisen. Siinä ei esimerkiksi tarvitse mainita, että tuotteen takana oleva seinä on valkoinen, ellei se ole tuotteenkannalta tärkeää.

Näiden asioiden miettiminen yhdessä asiakkaan kanssa johtaa yleensä sellaisen sivuston syntymiseen, joka palvelee hyvin asiakkaan asiakaskuntaa tai potentiaalista asiakaskuntaa.

Mitä?

Seuraavaksi kysymys mitä. Mitä sisältöä sivustolla tulisi olla? Mitä informaatiota tai kokemusta sivustolta asiakkaat tulevat hakemaan? Tämän kysymyksen vastaukset johtuvat suoraan alkusyyhyn. Miksi sivusto on olemassa? Mitä tarkoitusta se palvelee? Myös sivuston sisällön tulee palvella tarkoitusta ja sivustolla käyviä asiakkaita.

Miten?

Viimeiseksi kysymys miten? Miten me toteutamme sivuston, joka palvelee toivottua asiakaskuntaa? Eli toteuttaa sen, miksi sivusto on olemassa.

Sivuston elementtien sommittelu

Käyttöliittymän sommittelussa on joitain lainalaisuuksia, jotka pätevät suurimmalle osalle ihmisistä kuten kolmasosasääntö, komplementtivärien sääntö ja kultaisen leikkauksen sääntö. Noudatetaanko niitä sivuston elementtien sijoittelussa? Kyse on kuitenkin siitä, mitä ihmiset pitävät keskimäärin miellyttävimpänä - poikkeuksiakin on.

Mikä värimaailma valitaan? Mikä tyyli rakenteelle entä sisällölle?

Värimaailmaan, tyyliin ja jopa sivuston sisältöön vaikuttaa hyvin monet tekijät. Yrityksen arvojen ja vision, asiakaskunnan ja tuotteiden vaikutus on huomattava. Mitä niillä halutaan viestittää?  

Vetoavatko ne nykyiseen ja potentiaaliseen asiakaskuntaan.? Eiväthän ne ole ristiriidassa yrityksen arvojen ja vision kanssa. Eihän tyyli ole ristiriidassa tuotteiden kanssa? 

Ei ole samantekevää, mitä värimaailmaa, tyyliä tai sisältöäkäytetään. Kaikki valinnat pohjautuvat  kysymykseen: mikä on sivuston tarkoitus?

Pitääkö sivuston rakenteen olla yksinkertainen? 

Kysymys esitettiin minulle kerran. Saatat ajatella, että eikös tuohon ole helppo vastata, että 'kyllä'. Kysymys herättää kuitenkin paljon lisäkysymyksiä. Mikä on yksinkertainen? Onko toisen yksinkertainen kaikille muillekin yksinkertaista? 

Entä jos sivuston aihe on monimutkainen. Käyttäjät käyttävät vaikeaa terminologiaa ja heidän ajatusmaailmansa toimii eri tavalla kuin ns. suuren yleisön. 

Toimiiko sivusto enää, jos siitä tehdään liian "yksinkertainen" toiminnallisuutta vähentämällä.Entä, jos yksinkertaistaminen tarkoittaa sitä, että sivusto ei enää toimi tarkoitetulla tavalla ja tuota esimerkiksi oikeaa tietoa.

Vastasin, että valtaosassa tapauksissa kyllä

Toiminnan ja rakenteen johdonmukaisuus sekä käyttöliittymän helppokäyttöisyys

Sen sijaan parempi kysymys olisi tulisiko sivuston rakenteen olla johdonmukainen - kyllä, ehdottomasti. Jos jokin asia esitetään tietyllä tavalla, niin samantapaisen asian tulisi toimia samalla tavoin koko sivustolla. Esimerkiksi panonäppäimen 'Etusivulle' tulisi toimia aina samalla tavoin koko sivustolla.

Parempi kysymys on myös tulisiko sivuston olla helppokäyttöinen? Kyllä, yleensä kyllä. Miten helppokäyttöisyys todetaan? Oikea vastaus on testaamalla. Annetaan otannnan todennäköisiä asiakkaita testata sivustoa. Kerätään palautetta ja korjataan lopputulosta.

Useissa "helpoissa" käyttöliittymissä käytetään ns. "liikennevalo" -tekniikkaa, joissa vihreä valo tarkoittaa, että jokin ominaisuus on valittuna ja punainen väri tarkoittaa, että ominaisuutta ei ole valittuna. Helppoa, yksinkertaista ja selkeää - vai mitä? Väärin! Esimerkiksi suomalaisita miehistä noin 8% on puna-viher värisokeita. Heille tällaiset käyttöliittymät ovat todella tuskaisia.
Helppokäyttöisyyden toteuttamisen ratkaisuissa kannattaa ottaa huomioon monenlaisia asioita.

Johdonmukainen - kyllä? Helppokäyttöinen - yleensä Kyllä? Yksinkertainen - ei välttämättä - koska riippuu vastauksista Miksi ja Mitä kysymyksiin.

Hyvä sivusto on sellainen, joka palvelee tarkoitustaan.Sivusto on vastaus kysymyksiin miksi ja mitä.

Se, miten sivusto toteutetaan, riippuu aina vastauksista edellisiin kysymyksiin.

Jos lähdetään käyttöliittymä edellä toteuttamaan sivustoa, ollaan aivan hakoteillä. 

sisään Artikkeli
Compuline Oy - 30 vuotta
Mistä tulemme, mitä olemme tällä hetkellä, mitä myymme ja mikä on meille tärkeää