www -sivuston suunnittelu ja toteutus
Asiakaslähtöinen tapa toteuttaa hyvä sivusto

Vaiheittain eteneminen

Miksi? -vaihe

Selvitetään, mihin tarkoitukseen sivusto tulee? Ketkä ovat sen asiakkaat? Entä potentiaaliset uudet asiakkaat? Onko olemassaolevaa sivustoa? Jos on niin, mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet? Mitä toivomuksia uuden sivuston suhteen?

Mitä? -vaihe

Mitä tietoja tuotteista pitäisi löytyä sivustolta? Mitä toiminnallisuutta käyttökokokemuksen toteuttamiseksi?

Onko joitain erityisiä ihmisryhmiä, joita sivuston tulisi palvella ja saavuttaa? Asettaako tämä jotain eritysvaatimuksia sisällön suhteen?

Määritetään sivuston sisältö ja tarkempi toiminnallisuus mm. valikkorakenne.

Miten? -vaihe

Miten sivusto toteutetaan. Millä välineillä ja tuotteilla sisältö, toiminnallisuus ja sivustojen rakenne pystytään parhaalla tavalla toteuttamaan ja ylläpitämään.

Ulkoasun lisäksi toteutuksessa on tärkeitä sivuston ylläpidettävyys ja tietoturva. Toimintavarmuus, tietoturva ja muutosten helppous ovat erittäin tärkeitä toteutuksessa.

Prosessin yksityiskohtainen kuvaus

Meidän prosessimme etenee siten, että 
1) alussa haastattelemme yrittäjää tai yrittäjän edustajaa. Kyselemme mihin tarkoitukseen sivusto on tulossa? 
Mikä on sen tarkoitus? Ketkä ovat sen käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät? Ketkä ovat asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita? Keiden haluatte käyvän sivustolla? Onko sivusto tarkoitettu tietylle ammattiryhmälle? Onko olemassaolevaa markkinointisuunnitelmaa? Miten sivusto liittyy suunnitelmaan? Onko olemassaolevaa sivustoa? Jos on niin, mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet? Mitä toivomuksia uuden sivuston suhteen? Yrityksen logo. Käytössä oleva värimaailma? Toivotaanko muutosta nykyisiin? Tässä vaiheessa työtä tehdään yrittäjän tai hänen edustajansa kanssa, jotta tuleva sivusto palvelisi parhaiten tarkoitustaan.
2) Teemme alustavan suunnitelman ja tarjouksen sivustosta.
3) Valitsemme yhdessä yrittäjän tai yrityksen edustajan kanssa sivustolla käytettävät valokuvat ja tekstin. 
4) Valitsemme yhdessä yrittäjän tai yrityksen edustajan kanssa sivustolla käytettävän teeman ja toiminnallisuuden 
5) Teemme esimerkkisivut.
6) Ostopäätös tehdään tai ei tehdä. 
7 Jos sivusto päätetään toteuttaa, niin saadun palautteen mukaan parantelemme suunnitelmaa ja esimerkkisivuja, kunnes ne miellyttävät. Tämän jälkeen viimeistelemme sivuston valmiiksi.
8) Kun lopputulos toimii ja on valmis, niin sivusto avataan julkiseksi. Sivuston tekemisestä laskutetaan vasta tämän jälkeen. Päätät siis, oletko tyytyväinen 
lopputulokseen ja vasta siinä tapauksessa laskutamme sivustosta. 

Ilmoittele yhteystietosi, niin joku meiltä on sinuun yhteydessä.

Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen ilmaisen sivustoehdotuksen,


sisään Artikkeli
Hyvän sivuston hyvä ulkoasu