Tietoturvapalvelu

"Pysy askeleen edellä uhkia -  suojaa yrityksesi"

Tietoturva on nykypäivänä yksi liiketoiminnan keskeisistä pilareista. Tietojen turvallisuus ja yksityisyyden suoja ovat yritykselle elintärkeitä ja siksi onkin olennaista varmistaa, että tietojärjestelmät ja organisaatiosi prosessit on asianmukaisesti suojattu.

Tietoturvapalvelumme on tehokas työkalu, jonka avulla arvioidaan organisaatiosi tietoturvatasoa kokonaisvaltaisesti. Kartoituksen avulla tunnistetaan mahdolliset heikkoudet ja haavoittuvuudet ennen kuin ne aiheuttavat todellisia ongelmia. 

Palvelumme sisältää perusteellisen arvion puutteista organisaatiosi tietoturvakäytänteissä, tietojärjestelmien ja -verkkojen suojauksen nykytilasta ja henkilöstön koulutustarpeesta. Tarjoamme myös yksilöllisiä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, jotka vahvistavat tietoturvaa ja vähentävät riskejä.

Suojaa yrityksesi tietoturvauhilta ja -riskeiltä. Meiltä saat luotettavan ja perusteellisen riskianalyysin ja haavoittuvuuskartoituksen, toimitamme myös suojaus- ja valvontaratkaisut, koulutamme henkilöstön sekä autamme hätätilanteiden hallinnassa.

Keitä EU:n uusi tietoturvadirektiivi koskee
Direktiiviin perustuva lainsäädäntö koskee suurta joukkoa suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä.

Jos et ole varma koskeeko EU:n uusi direktiivi yritystäsi niin vastaa alla oleviin kysymyksiin:

 1. Tarjoaako yrityksesi yhteiskunnan toiminnan kannalta olennaisia palveluita?

 2. Toimiiko yritys energiatuotannon alalla?

 3. Toimiiko yrityksesi liikenteen ja logistiikan alalla?

 4. Toimiiko yrityksesi terveydenhuollon alalla?

 5. Toimiiko yrityksesi julkisella sektorilla?

 6. Toimiiko yrityksesi alihankkijana joillekin yllämainituista organisaatioista suoraan tai välillisesti? (esim. konepaja, joka toimittaa osia tehdastuotantoon tai puolustushallinnon käyttöön)

Jos vastasit KYLLÄ johonkin kysymykseen niin uusi laki kosekee myös sinun yritystäsi.

Lista Direktiivin pääkohdista:

 1. Direktiivin soveltamisala:

  • Kaikki digitaalisia palveluja tarjoavat yritykset, olennaiset yhteiskunnan toiminnan kannalta.
  • Kriittisen infrastruktuurin toimijat, kuten energiantuotanto, liikenne, terveydenhuolto ja viestintäverkot.
  • Julkisen sektorin organisaatiot, kuten ministeriöt, virastot ja kunnat.
  • Muut merkittävät toimijat digitaalisen infrastruktuurin kannalta.
 2. Vaatimukset:

  • Tietoturvavaatimusten täyttäminen kaikilla tasoilla.
  • Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen viranomaisille.
 3. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden rooli:

  • Kumppaneiden ja alihankkijoiden on noudatettava direktiivin vaatimuksia.
  • Tietoturvakäytäntöjen yhdenmukaisuuden varmistaminen.
 4. Vaikutus yrityksiin:

  • Yritysten laaja joukko voi joutua noudattamaan direktiivin vaatimuksia.
  • Osallistuminen tarjouskilpailuihin edellyttää vaatimusten täyttämistä.
 5. Seuraamukset ja sanktiot:

  • Määritellään direktiivissä niille, jotka eivät noudata tietoturvavaatimuksia.

 

Lisätietoja EU:n uudesta tietoturvadirektiivistä saat alla olevalla lomakkeella

Erottele useampi sähköpostiosoite pilkulla